Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba


email: pc2023@vsb.cz
telefon: +420 59 732 4113