Program

Úterý 5. září 2023

13:00Registrace účastníkůHotel Clarion
14:00 – 14:20Zahájení akceHotel Clarion
14:20 – 16:00Představení pracovišť I

Technická univerzita v Košiciach
– Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky
– Ústav riadenia výroby, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
– Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
– Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
– Ústav automatizace a řídicí techniky
– Ústav řízení procesů
– Ústav bezpečnostního inženýrství
– Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií

Mendelova univerzita v Brně
– Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně
– Ústav automatizace a informatiky
Hotel Clarion
16:00 – 16:30PřestávkaHotel Clarion
16:30 – 18:00Představení pracovišť II

Slovenská technická univerzita v Bratislave
– Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Univerzita Pardubice
– Katedra řízení procesů

Technická univerzita v Liberci
– Ústav mechatroniky a technické informatiky

České vysoké učení technické v Praze
– Ústav přístrojové a řídicí techniky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
– Ústav matematiky, informatiky a kybernetika

Západočeská univerzita v Plzni
– Katedra kybernetiky

Ostravská univerzita
– Katedra informatiky a počítačů

VŠB – Technická univerzita Ostrava
– Katedra ekonomiky a systémů řízení
– Katedra robotiky
– Katedra automatizační techniky a řízení
Hotel Clarion
18:00 – 18:30Zvaná přednáška ZČUHotel Clarion
18:30 – 18:40Setkání vedoucích pracovišťHotel Clarion
19:00VečeřeHotel Clarion

Středa 6. září 2023

9:30Odjezd autobusem do Dolních VítkovicHotel Clarion
10:00 – 12:00Prohlídka Dolních Vítkovic
(Stominutová komentovaná prohlídka Vysoké pece č.1
o historii Vítkovic a výrobě surového železa včetně návštěvy Bolt Tower.)
Dolní Vítkovice
12:30 – 13:30ObědHotel Clarion
14:00Odjezd autobusem do kampusu VŠB-TUOHotel Clarion
14:30 – 17:30Prohlídka univerzity
– IT4Innovations
– Fakulta strojní, Katedra robotiky
– Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení
– Hornicko-geologická fakulta, Katedra ekonomiky a systémů řízení
Kampus VŠB-TUO
17:30 – 18:00Odjezd autobusem zpět do hoteluKampus VŠB-TUO
19:30Večeře + Slavnostní zakončeníHotel Clarion

Čtvrtek 7. září 2023

9:30 – 11:00Individuální prohlídka festivalu Art & ScienceKampus VŠB-TUO