O setkání

Cílem setkání je vyměňovat si zkušenosti s výukou automatizace, kybernetiky i informatiky, prezentovat nejnovější trendy v předávání teoretických vědomostí a praktických dovedností studentům a prezentovat formy a možnosti navázání spolupráce s průmyslovými partnery. Zkušenosti jednotlivých pracovišť napomáhají všem zúčastněným zkvalitňovat studijní programy zaměřené hlavně na automatizaci a kybernetiku a zavádět nejnovější vědecké poznatky do výuky.

V minulosti bylo setkání i vědeckou konferencí, na které prezentovali příspěvky všichni zúčastnění. V současnosti se setkání vyprofilovalo na prezentaci pozvaných přednášek z akademického prostředí a průmyslu.

Významnou součástí setkání je prezentace laboratoří organizujícího pracoviště, kde je možno inspirovat se způsoby aplikace teoretických znalostí studentů v laboratorní praxi.

Historie

Setkání kateder kybernetiky strojních, technologických a jiných fakult patří mezi setkávání odborníků působících na vysokých školách možná s nejdelší tradicí. První setkání tohoto typu uspořádala tehdejší Strojní fakulta Vysoké školy strojní a textilní v Liberci v roce 1978 na chatě „Peklo“ v Jizerských horách. V průběhu času získalo toto tradiční setkání název „Principia Cybernetica“. Zpočátku byly účastníky zejména katedry strojních fakult, později se přidávala pracoviště fakult technologických a dalších, odborně a tématicky spřízněných.

Pořadové čísloRokOrganizátor setkání (místo)Počet organizovaní
1.1978Liberec1
2.1979Ostrava1
3.1980Košice1
4.1981Ostrava2
5.1982Praha1
6.1983Liberec2
7.1984Bratislava1
8.1985Brno1
9.1986Plzeň1
10.1987Košice2
11.1988Plzeň2
12.1989Ostrava3
13.1990Zlín1
14.1991Plzeň (Cheb)3
15.1992Košice3
16.1993Brno2
17.1994Praha2
18.1995Liberec3
19.1996Bratislava2
20.1997Zlín2
21.1998Ostrava4
22.1999Brno3
23.2000Plzeň (Srní)4
24.2001Praha3
25.2002Košice4
26.2003Liberec4
27.2004Bratislava3
28.2005Ostrava5
29.2006Zlín3
30.2007Praha4
31.2008Brno4
32.2009Košice5
33.2010Liberec5
34.2011Zlín4
35.2012Bratislava, CHTF (Krakovany)4
36.2013FE Žilina (Rajecké Teplice)1
37.2014Bratislava, SjF (Kočovce)5
38.2015Pardubice (Seč)1
39.2016Zlín5
40.2017Praha5
41.2018Brno5
42.2019Trnava1
43.2020Prešov1
44.2021Zlín6
45.2022Bratislava, CHTF (Trenčín)6
46.2023Ostrava6