Registrace

Registrační poplatek: 3900 Kč nebo 165 EUR

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na organizaci akce.

Údaje pro platbu

Pro platby v CZK

Banka: ČSOB a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
Název účtu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Číslo účtu: 127089559/0300
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ2303000000000127089559
Variabilní symbol: 3522301
Konstantí symbol: 0308
Poznámka pro příjemce: uveďte příjmení registrovaných osob

Pro platby v EU

Banka: ČSOB a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
Název účtu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Číslo účtu: 1017371603/0300
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ37 0300 0000 0010 1737 1603
Variabilní symbol: 3522301
Poznámka pro příjemce: uveďte příjmení registrovaných osob

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Clarion Congress Hotel Ostrava, kde bude akce probíhat, poskytuje účastníkům slevu na ubytování s registrací do 31. 5. 2023. Rezervace bude uskutečněna přes rezervační email s uvedením promo kódu (potřebné údaje se zobrazí na této stránce po úspěšné registraci na akci).

Po tomto datu bude rezervace ubytování k dispozici za standardní cenu na webových stránkách hotelu. V případě potřeby je změna ubytovaného účastníka umožněna bez storno poplatku.